Życzymy przyjemnej lektury!

Chcesz się dowiedzieć wiecej o naszej Kancelarii - zapraszamy na stronę www.kancelaria.obligo.pl

  | 0
OPUBLIKOWANO W:

  | 0
OPUBLIKOWANO W:

Od 28 czerwca 2015 r. weszły w życie nowe przepisy prawa budowlanego wprowadzające znaczne uproszczenie, a tym samym przyspieszenie procesu inwestycji budowlanych. Czytaj dalej...

  | 0
OPUBLIKOWANO W:

Punktem wyjścia dla oceny czy przedsiębiorca powinien płacić opłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi takich jak ZAiKs jest uzyskanie od artysty – twórcy utworu - informacji czy przekazywał swoje autorskie prawa majątkowe organizacji ZAiK na podstawie umowy o powierniczym przeniesieniu autorskich praw majątkowych. Czytaj dalej...

    | 0
OPUBLIKOWANO W:

W różnego rodzaju umowach spotykamy się z zastrzeganiem na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w umowie kar umownych. Pytanie czym są w prawnym znaczeniu i jaka jest korzyść z ich zastrzegania skoro zawsze można dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych? Parę słów w tym temacie: czytaj dalej...

  | 0
OPUBLIKOWANO W:

Obserwując sposób przeprowadzania postępowań likwidacyjnych przez zakłady ubezpieczeń w ramach ich odpowiedzialności z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, w przypadku gdy dojdzie do uszkodzenia pojazdu poszkodowanego, zauważyć można, iż powszechną praktyką ubezpieczycieli jest pomniejszanie kwoty należnego odszkodowania poprzez dokonywanie potrąceń amortyzacyjnych od wyliczanych wartości nowych części zamiennych. Jaka jest rzeczywista przyczyna takiego stanu rzeczy? Czytaj dalej...

Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.