Życzymy przyjemnej lektury!

Chcesz się dowiedzieć wiecej o naszej Kancelarii - zapraszamy na stronę www.kancelaria.obligo.pl

  | 0
OPUBLIKOWANO W:

Gry komputerowe stanowią najszybciej rozwijającą się gałąź przemysłu rozrywkowego na świecie, jak również w Polsce. Wartość światowego rynku gier komputerowych pod koniec 2011 roku szacowana była na około 52 mld dolarów. Z prognoz analityków DFC Intelligence wynika, że do 2017 roku sięgnie ona 70 mld dolarów. Analogiczne do globalnych trendy wzrostowe obserwujemy też na polskim rynku. Czytaj dalej...

  | 0
OPUBLIKOWANO W:

Zawierający umowę z podwykonawcą generalny wykonawca oraz inwestor ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Literalne brzmienie treści przepisu co do zasady nie powinno nasuwać większych trudności. Wątpliwości pojawiają się w sytuacji, gdy zaczniemy interpretować pojęcie „wynagrodzenia” i ustalać jest składnikiem wynagrodzenia. W przypadku zawierania umów o roboty budowlane utartą praktyką jest zatrzymanie części należnego wynagrodzenia za prace budowlane jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu wadliwego wykonania umowy. Potrącona część wynagrodzenia często określana jest w umowach jako kaucja gwarancyjna. Czytaj dalej...

  | 1
OPUBLIKOWANO W:

W ostatniej dekadzie mogliśmy zaobserwować zdecydowany rozwój działalności związanej z robotami budowlanymi. W przeważającej mierze dotyczyły one inwestycji sektora publicznego, głównie infrastrukturalnych. Akcesja Polski do Unii Europejskiej spowodowała, że branża budowlana przeżywała rozkwit. Wraz ze wzrostem inwestycji, na rynku budowlanym zaczęło pojawiać się coraz więcej firm budowlanych, a co za tym idzie konkurencja wzrosła. Poszczególni podwykonawcy podbijając atrakcyjność swoich ofert w konsekwencji prowadzili do sytuacji, gdzie budowano po cenach dumpingowych. Czytaj dalej...

  | 0
OPUBLIKOWANO W:

Zgodnie z art. 151 Kodeksu Pracy pracą nadliczbową nazywamy pracę wykonywaną „ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także pracę wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy”. Warto zauważyć, że samo pozostawanie do dyspozycji pracodawcy nie będzie stanowiło pracy w godzinach nadliczbowych, tak bowiem stwierdził Sąd Najwyższy orzeczeniem z dnia 20 maja 1998 roku (I PKN 143/98), choć powyższa teza budzi niemałe wątpliwości i wciąż elektryzuje przedstawicieli doktryny. Czytaj dalej...

  | 0
OPUBLIKOWANO W:

Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.) w prawie spadkowym zostały przewidziane dwa sposoby przyjęcia spadku: • proste przyjęcie spadku, • przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Rozróżnienie to dotyczy w dużej mierze zakresu odpowiedzialności ponoszonej przez spadkobiercę za długi spadkowe, tzn. takie które zmarły zaciągnął za życia. Czytaj dalej...

Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.