• wybrana kategoria

Prawo Cywilne

          | 0
OPUBLIKOWANO W:

Jakie akty prawne dziś regulują kwestię ochrony danych osobowych i co zmieni się w maju 2018 roku? Czytaj więcej...

    | 0
OPUBLIKOWANO W:

W różnego rodzaju umowach spotykamy się z zastrzeganiem na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w umowie kar umownych. Pytanie czym są w prawnym znaczeniu i jaka jest korzyść z ich zastrzegania skoro zawsze można dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych? Parę słów w tym temacie: czytaj dalej...

  | 0
OPUBLIKOWANO W:

Skarga pauliańska- z łac. actio Pauliana to konstrukcja prawna, stosowana w sytuacji, kiedy okazuje się, że niestety mamy do czynienia z nieuczciwym dłużnikiem który, aby uniemożliwić zaspokojenie się wierzyciela z jego majątku- wyzbywa się go. Ochrona ta uregulowana jest w kodeksie cywilnym, w artykułach od 527 do 534. Polega na wytoczeniu powództwa lub na zgłoszeniu zarzutu w stosunku do osoby, która uzyskała korzyść majątkową od dłużnika kosztem jego wierzyciela, wskutek czego czynność dłużnika zostaje uznana za bezskuteczną względem wierzyciela występującego ze skargą. Czytaj dalej...

  | 0
OPUBLIKOWANO W:

Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.) w prawie spadkowym zostały przewidziane dwa sposoby przyjęcia spadku: • proste przyjęcie spadku, • przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Rozróżnienie to dotyczy w dużej mierze zakresu odpowiedzialności ponoszonej przez spadkobiercę za długi spadkowe, tzn. takie które zmarły zaciągnął za życia. Czytaj dalej...

Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.