kaucja gwarancyjna

  | 0
OPUBLIKOWANO W:

Zawierający umowę z podwykonawcą generalny wykonawca oraz inwestor ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Literalne brzmienie treści przepisu co do zasady nie powinno nasuwać większych trudności. Wątpliwości pojawiają się w sytuacji, gdy zaczniemy interpretować pojęcie „wynagrodzenia” i ustalać jest składnikiem wynagrodzenia. W przypadku zawierania umów o roboty budowlane utartą praktyką jest zatrzymanie części należnego wynagrodzenia za prace budowlane jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu wadliwego wykonania umowy. Potrącona część wynagrodzenia często określana jest w umowach jako kaucja gwarancyjna. Czytaj dalej...

Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.