prawo budowlane

  | 1
OPUBLIKOWANO W:

W ostatniej dekadzie mogliśmy zaobserwować zdecydowany rozwój działalności związanej z robotami budowlanymi. W przeważającej mierze dotyczyły one inwestycji sektora publicznego, głównie infrastrukturalnych. Akcesja Polski do Unii Europejskiej spowodowała, że branża budowlana przeżywała rozkwit. Wraz ze wzrostem inwestycji, na rynku budowlanym zaczęło pojawiać się coraz więcej firm budowlanych, a co za tym idzie konkurencja wzrosła. Poszczególni podwykonawcy podbijając atrakcyjność swoich ofert w konsekwencji prowadzili do sytuacji, gdzie budowano po cenach dumpingowych. Czytaj dalej...

  | 0
OPUBLIKOWANO W:

Zawierający umowę z podwykonawcą generalny wykonawca oraz inwestor ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Literalne brzmienie treści przepisu co do zasady nie powinno nasuwać większych trudności. Wątpliwości pojawiają się w sytuacji, gdy zaczniemy interpretować pojęcie „wynagrodzenia” i ustalać jest składnikiem wynagrodzenia. W przypadku zawierania umów o roboty budowlane utartą praktyką jest zatrzymanie części należnego wynagrodzenia za prace budowlane jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu wadliwego wykonania umowy. Potrącona część wynagrodzenia często określana jest w umowach jako kaucja gwarancyjna. Czytaj dalej...

  | 0
OPUBLIKOWANO W:

W niniejszym artykule kontynuujemy tematykę solidarnej odpowiedzialności uczestników procesu budowlanego – inwestora i generalnego wykonawcy, za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy. Czytaj dalej...

  | 0
OPUBLIKOWANO W:

W poprzednim artykule omówiliśmy tematykę związaną z budową domu bez pozwolenia na budowę i w jakich przypadkach nie jest ono wymagane. Co zrobić jeżeli okaże się, że pozwolenie na budowę nie zostało wydane. Czytaj dalej..

  | 0
OPUBLIKOWANO W:

Od 28 czerwca 2015 r. weszły w życie nowe przepisy prawa budowlanego wprowadzające znaczne uproszczenie, a tym samym przyspieszenie procesu inwestycji budowlanych. Czytaj dalej...

Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.